Cảm Hứng

Th05 29
🙆‍♂️ 40+ câu nói ý nghĩa có thể thay đổi cuộc đời

🙆‍♂️ 40+ câu nói ý nghĩa có thể thay đổi cuộc đời

Mình là người hay ghi chép lại những bài học, triết lý cuộc sống và đặc biệt là những câu
10 min read
Th04 19
🙈 19 sự thật phũ phàng mình muốn ghi nhớ

🙈 19 sự thật phũ phàng mình muốn ghi nhớ

Chúng ta có hai cách để học hỏi: tự học và học từ người khác. Đây là những bài học
2 min read
Th03 31
✍️ Kiên trì—Cặm cụi

✍️ Kiên trì—Cặm cụi

Một lá thư đầy cảm hứng từ một người làm trong lĩnh vực sáng tạo, animators Austin Madisoncho, trích trong cuốn sách Creative, Inc. — Ed Catmull
1 min read