Design System

Th02 20
☝️ Tại sao cần một Design System?

☝️ Tại sao cần một Design System?

Design System là một thuật ngữ nghe rất nhiều trong thời gian gần đây. Vậy chính xác Design System là gì và vì sao nó lại quan trọng?
3 min read