User Research

Th06 19
🙅‍♀️ Persona không hữu ích như bạn nghĩ và đây là những công cụ khác tốt hơn

🙅‍♀️ Persona không hữu ích như bạn nghĩ và đây là những công cụ khác tốt hơn

Persona chỉ có ích cho lúc bắt đầu một dự án. Để đi sâu vào việc xác định những vấn đề cần giải quyết, chúng ta cần những công cụ khác tốt hơn
6 min read