Viết

Th04 23
✏️ Viết tốt hơn với những bài học từ ‘Writing that works’

✏️ Viết tốt hơn với những bài học từ ‘Writing that works’

Business Writing còn khá xa lạ, nhưng khi áp dụng vào viết các bài post thì rất ‘đi vào vấn đề’.
5 min read
Th03 19
☘️ Tại sao chúng ta nên chia sẻ những điều mình biết?

☘️ Tại sao chúng ta nên chia sẻ những điều mình biết?

Hôm qua, dậy sớm được nên không muốn ngủ lại, mình quyết định ra cafe ngồi để cho nó khác
6 min read
Th02 20
🛠 Cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu không có những Chrome Extension này

🛠 Cuộc sống sẽ rất khó khăn nếu không có những Chrome Extension này

Nói gì thì nói chứ nhờ vào sự tiến bộ của công nghệ mà cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không có những extension dưới đây chắc mình khó sống.
4 min read
Th02 20
📃 Nỗi sợ tờ giấy trắng

📃 Nỗi sợ tờ giấy trắng

Cảm giác của bạn lúc bắt đầu một dự án mới như thế nào? Đó là lúc mình hay sợ nhất.
3 min read