Visual

Th04 23
🤺 Sự khác nhau giữa Designer và Engineer

🤺 Sự khác nhau giữa Designer và Engineer

Bạn hay thù?
1 min read
Th03 26
🎨 Week in Visual Vol.1

🎨 Week in Visual Vol.1

Mức độ hạnh phúc trong công việc của designerChat của bạn và Chat của tui.Trở thành Manager không phải
2 min read