3 min read

💸 Thu nhập của UX/Product Designer ở Việt Nam và Singapore

Bạn đang được trả mức lương ngang bằng với thị trường hay đang bị ‘underpaid’?

Nhận bài viết tương tự qua email vào thứ 7 hằng tuần

Thu nhập của Product Designer ở Việt Nam

Một bức tranh chi tiết và chính xác hơn về thu nhập của designer ở Việt Nam dựa trên 300 mẫu.

Theo như thống kê này:
UX/UI/Product Designer ở Hà Nội

  • Junior < 2 năm kinh nghiệm ~12.4M/Tháng
  • Mid 2-5 năm kinh nghiệm ~19.9M/Tháng
  • Senior ~25.7M/Tháng

UX/UI/Product Designer ở HCM

  • Junior < 2 năm kinh nghiệm ~12.5M/Tháng
  • Mid 2-5 năm kinh nghiệm ~25M/Tháng
  • Senior ~43M/Tháng

Link:

Khảo sát thu nhập Designer (Responses)
Form Responses 1 Timestamp,Bạn đang sống ở đâu?,Bạn đang sống ở thành phố nào?,Số năm kinh nghiệm của bạn?,Title công việc hiện tại của bạn?,Quy mô công ty bạn đang làm việc?,Mô hình công ty hiện tại bạn đang làm việc?,Đối tượng phục vụ của công ty hiện tại?,Bạn nhận thu nhập gross hay net?,Thu ...

Form được tạo bởi Tony Le

Thu nhập của Product Designer ở Singapore.

Đây là một bảng dữ liệu khá chi tiết và đầy đủ. Theo như dữ liệu này thì đây là mức thu nhập tính theo năm kinh nghiệm (Được tính theo SGD).

Theo như khảo sát này:

  • 0-3 năm kinh nghiệm ~ 4,500 SGD/Tháng
  • 4-6 năm kinh nghiệm ~ 6,900 SGD/Tháng
  • 7-9 năm kinh nghiệm ~ 7,8000 SGD/Tháng
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm ~ 10,800 SGD/Tháng

Vẫn có kết quả từ những nước khác như Việt Nam, Malaysia, Indonesia nhưng đầu vào rất nhỏ nên độ chính xác sẽ không cao.

Link:

Design Pay Asia Results
Overview Design Pay Asia,0This personal project aims to gain a snapshot of the current market for designers, especially in South-East Asia and hopefully beyond. I intend first to start a dialogue about pay. In hopes, this will help you and other designers to democratise data, gain insights into...

Form được tạo bởi Jonathan Yap


Mình thật sự trân trọng những người đã tạo ra form này và cũng xin cám ơn những người đã cung cấp thông tin. Đây là một dữ liệu vô cùng hữu ích đối với tất cả chúng ta, product designer hay UX Designer.

Còn bạn, bạn có hài lòng với mức thu nhập hiện tại không?

Product design và tùm lum

Nhận bài viết mới nhất qua email hằng tuần để trở thành UI/UX & Product Designer tốt hơn.