Sách

Th04 23
✏️ Viết tốt hơn với những bài học từ ‘Writing that works’

✏️ Viết tốt hơn với những bài học từ ‘Writing that works’

Business Writing còn khá xa lạ, nhưng khi áp dụng vào viết các bài post thì rất ‘đi vào vấn đề’.
5 min read
Th03 31
✍️ Kiên trì—Cặm cụi

✍️ Kiên trì—Cặm cụi

Một lá thư đầy cảm hứng từ một người làm trong lĩnh vực sáng tạo, animators Austin Madisoncho, trích trong cuốn sách Creative, Inc. — Ed Catmull
1 min read
Th03 26
👨‍🎨 Ăn cắp như một nghệ sỹ: 10 điều chưa nói về sáng tạo

👨‍🎨 Ăn cắp như một nghệ sỹ: 10 điều chưa nói về sáng tạo

Những lời khuyên về sáng tạo tưởng chừng rất dở hơi, nhưng lại vô cùng bổ ích và thú vị từ cuốn sách Steal like an artist
14 min read
Th02 20
👟 Delivery Happiness – Tony Hseih

👟 Delivery Happiness – Tony Hseih

Đặt khách hàng là trọng tâm trong việc phát triển công ty - Nói thì dễ, làm lại rất khó. Nhưng Zappos là một công ty làm xuất sắc trong việc này.
2 min read
Th02 20
💝 Sự đơn giản trong UX. Phần 1 - Hiểu và đồng cảm

💝 Sự đơn giản trong UX. Phần 1 - Hiểu và đồng cảm

Những bài học từ cuốn sách Simple and Usable Web, Movile, Interaction Design
6 min read